You, the petitioner
Boek

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

12,397 signatures

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het 'risico' op witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk.

Petition

We

vrijwilligers, vrijwillige besturen, goede doelen, actieve bewoners, fondsenbesturen

 

observe

  1. Dat de Rijksoverheid wet- en regelgeving invoert vanwege incidenten en dat alle 396.000 verenigingen en stichtingen daar onnodig onder lijden, of ze nu een jaarbegroting van 500 of 500.000 euro hebben.
  2. Dat vrijwilligers in besturen én controlerende organisaties overuren draaien dankzij ineffectieve en inefficiënte regelzucht.
  3. Dat voor velen de wet- en regelgeving te complex, te onduidelijk, te technisch en een ver-van-hun-bed show is.

 

and request

De Rijksoverheid:

  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-15 
Lead petitioner:
Mark Molenaar 
Organisation:
Gezamenlijke koepels en ondersteuners van vrijwilligersorganisaties 
Website:

History

Signatures

Updates

ING uit de bocht, overheid stelt onderzoek in

Als vereniging of stichting kun je dit jaar geen bankrekening openen bij ING. We vroegen eerst Wopke Hoekstra en daarna Sigrid Kaag als bestuurders (nieuwe stijl?) van Ministerie van Financiën met de samenwerkende brancheorganisaties van goede doelen, fondsen en vrijwilligersorganisaties om tafel te gaan.

+Read more...

Na Kamervragen wordt nu veel en veel te voorzichtig onderzoek opgezet naar regeldruk en naar de gevolgen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voor verenigingen en stichtingen die geen (nieuwe) bankrekening kunnen krijgen. Het is als onderzoeken of je in de file staat terwijl de borden boven de weg en de lange stroom auto's je dat meer dan duidelijk maken. Als onderzoeken of het regent terwijl je tot op de huid nat bent door waterdruppels die uit de lucht vallen. De actie van ING maakt duidelijk dat goed doen voor iedereen, dus ongeacht wat je doet, in het gedrang komt. Als je nu een bankrekening wil als stichting of vereniging, gaat je dat niet lukken bij de bank met de Nederlandse leeuw. Nog niet de petitie ondertekend? Nu doen! Aan minister Sigrid Kaag vragen we met spoed om verenigingen en stichtingen van hoog naar laag risico te brengen, zodat banken hun procedures kunnen vergemakkelijken en vrijwilligersorganisaties weer een rekening kunnen openen.

2022-08-23

Waarom komt de overheid met zoveel regels en wetten?

Begrip is het begin van verandering. Joost Beuving van Radboud University schreef samen met Klaske Piebenga (Landelijke Vereniging van Kleine Kernen) en Joost van Alkemade een opinieartikel in Trouw over waarom er zoveel onnodige regelgeving van delen van de Rijksoverheid en gemeenten komt voor vrijwilligersorganisaties.

En natuurlijk zijn vrijwilligers en hun organisaties niet de enigen die hier onder lijden en er soms zelfs kapot aan gaan.

+Read more...

Voer voor alle leden van Tweede Kamer der Staten-Generaal, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en wetenschappelijke bureaus van onder meer VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SGP, D66.

Lees hier het opinieartikel in Trouw

Of, als je van lezen houdt, hier het hele essay van Joost Beuving

2022-05-20

Kamerleden ongerust: vrijwilligersorganisaties en goede doelen moeten uit de verdachtenbank

Kamerleden willen nog een keer bij minister Kaag pleiten voor uitstel voor inschrijving van het UBO-register. Het liefst direct om te voorkomen dat vrijwilligersorganisaties hun besturen kwijtraken of met een geblokkeerde bankrekening komen te zitten, of later in het jaar een boete krijgen.

Lees verder .

2022-03-29